Home

sc.jpgMariëtte Somers heeft als arbeids- en organisatiepsycholoog vanuit verschillende rollen - onderzoeker, trainer, supervisor, stafdocent, organisatie-adviseur en coach - jarenlang ervaring met het begeleiden van mensen bij veranderingen in hun leef- of werksituatie. In 2000 is Mariëtte met haar eigen bureau, Somers Consultancy, begonnen.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen zowel van arbeidsorganisaties als werknemers in toenemende mate flexibiliteit en het vermogen in te spelen op steeds sneller veranderende omstandigheden. Daarbij is het de kunst voortdurend te vernieuwen, maar in die vernieuwing ook het eigen karakter te behouden. Een veranderende omgeving kan zowel inspireren als een bedreiging vormen. Zij kan een impuls geven aan ontwikkeling en groei, maar ook resulteren in onrust, onbegrip of conflict.

Mariëttte Somers helpt medewerkers zowel bij innovatie als stagnatie een weg te vinden in veranderende omstandigheden. Haar specialiteiten zijn: persoonlijk leiderschap, loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, burnout, stressmanagement en reïntegratie.